Sơ đồ mặt bằng căn hộ Sunrise City Quận 7

Mặt bằng tầng Sunrise City Quận 7 điển hình: 

Mặt bằng Sunrise City Quận 7 tổng thể
Mặt bằng Sunrise City Quận 7 tổng thể
SUNRISE CITY
Mặt bằng 12 tháp và chi tiết từng vị trí căn, cho bạn những chủ nhà và môi giới tham khảo

 

Mặt bằng 12 block Sunrise City Quận 7
Mặt bằng 12 block Sunrise City Quận 7
SOUTH TOWER SUNRISE CITY QUẬN 7
Mặt bằng Sunrise City 6 tháp South Tower từ V1 – V2 – V3 – V4 – V5 V6
CENTRAL TOWER
Mặt bằng Sunrise City Quận 7 – 4 tháp Central Tower bao gồm: W1 – W2 – W3 – W4
NORTH TOWER
Mặt bằng Sunrise City 2 tháp North Tower
Mặt bằng Sunrise City tháp North
Mặt bằng Sunrise City tháp North

Xem chi tiết mặt bằng từng Block Sunrise City tháp North:

Bài viết cùng chuyên mục
0941.22.23.24