Sơ đồ căn hộ mặt bằng Hà Đô Centrosa Quận 10

Chia sẻ với các bạn xem sơ đồ mặt bằng căn hộ Hà Đô Centrosa Quận 10

Mặt bằng Hà Đô Centrosa - Block Orchid 1
Mặt bằng Hà Đô Centrosa – Block Orchid 1
Mặt bằng Hà Đô Centrosa - Block Orchid 2
Mặt bằng Hà Đô Centrosa – Block Orchid 2
Mặt bằng Hà Đô Centrosa - Block Jasmine 1
Mặt bằng Hà Đô Centrosa – Block Jasmine 1
Mặt bằng Hà Đô Centrosa - Block Jasmine 2
Mặt bằng Hà Đô Centrosa – Block Jasmine 2
Mặt bằng Hà Đô Centrosa - Block Iris 3
Mặt bằng Hà Đô Centrosa – Block Iris 3

Mặt bằng Hà Đô Centrosa - Block Jasmine 1 & 2
Mặt bằng Hà Đô Centrosa – Block Jasmine 1 & 2
Bài viết cùng chuyên mục
0941.22.23.24