Cho thuê căn hộ Cộng Hòa Plaza【Bảng giá tháng 5/2019】

Cộng Hòa Plaza

Cộng Hòa Plaza

Phí quản lý căn hộ Cộng Hòa Plaza: đang cập nhật.

Phí gửi xe máy căn hộ Cộng Hòa Plaza: đang cập nhật.

Phí gửi xe ô tô căn hộ Cộng Hòa Plaza: đang cập nhật.

Đánh giá bài viết này