Bán căn hộ chung cư quận 4

Bán căn hộ Orient Tầng 8-3.400.000.000 đ

Dự án: Orient   Giấy tờ: Sổ hồng Thiết kế: 90m2, 3PN, 2wc Giá: 3.400.000.000 đ Lô.Tầng.Căn: B.8.09 Liên hệ SĐT: Đại Khoa: 0903.778.708 * Thông tin chính xác 100% : Anh/chị cần mua căn này hãy liên hệ em, không nên thăm dò rồi làm việc với bạn khác. Đây chính là công...

Bán căn hộ Gold View Tầng 26-4.268.000.000 đ

Dự án: Gold View Giấy tờ: Hợp đồng mua bán Thiết kế: 93m2, 2PN, 2WC Giá: 4.268.000.000 đ Lô.Tầng.Căn: A2.26.10 Liên hệ SĐT: Bá Vịnh: 0902.975.772 * Thông tin chính xác 100% : Anh/chị cần mua căn này hãy liên hệ em, không nên thăm dò rồi làm việc với bạn khác. Đây...

Bán căn hộ Khánh Hội 2 Tầng 15-2.800.000.000 đ

Dự án: Khánh Hội 2 Giấy tờ: Sổ hồng Thiết kế: 86m2, 2PN, 2WC Giá: 2.800.000.000 đ Lô.Tầng.Căn: D.15.03 Liên hệ SĐT: 0941.22.23.24 * Thông tin chính xác 100% : Anh/chị cần mua căn này hãy liên hệ em, không nên thăm dò rồi làm việc với bạn khác. Đây chính là công sức và...

Cần bán căn hộ Khánh Hội 2 Tầng 11-2.850.000.000 đ

Dự án: Khánh Hội 2 Giấy tờ: Sổ hồng Thiết kế: 82m2, 2pn Giá: 2.850.000.000 đ Lô.Tầng.Căn: D.11.3 Liên hệ SĐT: 0941.22.23.24 * Thông tin chính xác 100% : Anh/chị cần mua căn này hãy liên hệ em, không nên thăm dò rồi làm việc với bạn khác. Đây chính là công sức và nguồn...

Khoa bán căn hộ Khánh Hội 2 Tầng 5-2.950.000.000 đ

Dự án: Khánh Hội 2 Giấy tờ: Sổ hồng Thiết kế: 86m2, 2PN, 2WC Giá: 2.950.000.000 đ Lô.Tầng.Căn: C.5.4 Liên hệ SĐT: Đại Khoa: 0903.778.708 * Thông tin chính xác 100% : Anh/chị cần mua căn này hãy liên hệ em, không nên thăm dò rồi làm việc với bạn khác. Đây chính là công...

Trân bán căn hộ Copac Square Tầng 9-2.790.000.000 đ

Dự án: Copac Square Giấy tờ: Sổ hồng Thiết kế: 90m2, 2pn, 2wc Giá: 2.790.000.000 đ Lô.Tầng.Căn: A.9.05 Liên hệ SĐT: Thúy Trân: 0903.13.23.80 * Thông tin chính xác 100% : Anh/chị cần mua căn này hãy liên hệ em, không nên thăm dò rồi làm việc với bạn khác. Đây chính là...

Đại Khoa Bán căn hộ Orient Tầng 3

Dự án: Orient Giấy tờ: Sổ hồng Thiết kế: 91m2, 3PN, 2WC  Giá: 3.300.000.000 đ Lô.Tầng.Căn: B.3.08 Liên hệ SĐT: Đại Khoa: 0903.778.708 * Thông tin chính xác 100% : Anh/chị cần mua căn này hãy liên hệ em, không nên thăm dò rồi làm việc với bạn khác. Đây chính là công...

Bán căn hộ Orient Tầng 3

Dự án: Orient Giấy tờ: Sổ hồng Thiết kế: 72m, 2pn, 2wc Giá: 2.800.000.000 đ Lô.Tầng.Căn: B.3.11 Liên hệ SĐT: 0941.22.23.24 * Thông tin chính xác 100% : Anh/chị cần mua căn này hãy liên hệ em, không nên thăm dò rồi làm việc với bạn khác. Đây chính là công sức và nguồn...

Đại Khoa bán căn hộ Galaxy 9 Tầng 20

Dự án: Galaxy 9 Giấy tờ: Hợp đồng mua bán Thiết kế: 48.8m2, 1PN Giá: 2.800.000.000 đ Lô.Tầng.Căn: G2.20.10 Liên hệ SĐT: Đại Khoa: 0903.778.708 * Thông tin chính xác 100% : Anh/chị cần mua căn này hãy liên hệ em, không nên thăm dò rồi làm việc với bạn khác. Đây chính...

Đại Khoa bán căn hộ Khánh Hội 1 Tầng 2

Dự án: Khánh Hội 1 Giấy tờ: Sổ hồng Thiết kế: 76m2, 2PN, 1WC Giá: 2.650.000.000 đ Lô.Tầng.Căn: A.2.4 Liên hệ SĐT: Đại Khoa: 0903.778.708 * Thông tin chính xác 100% : Anh/chị cần mua căn này hãy liên hệ em, không nên thăm dò rồi làm việc với bạn khác. Đây chính là công...